Privacyverklaring

Download de privacyverklaring als pdf

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Feikje Reitsma kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten
van Feikje Reitsma, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website van Yoga-joy.nl en yagadance.nu. Feikje Reitsma kan
de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Feikje Reitsma gegevens nodig heeft

Feikje Reitsma verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Feikje Reitsma uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Feikje Reitsma gegevens bewaart

Feikje Reitsma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot
stand komt.

Delen met anderen

Feikje Reitsma verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van Feikje Reitsma worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens
die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website.
Feikje Reitsma gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Feikje Reitsma.
Zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Feikje Reitsma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Feikje
Reitsma verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@yoga-joy.nl

Yoga-joy.nl en yogadance.nu zijn websites van Feikje Reitsma. Feikje Reitsma is als
volgt te bereiken:
Postadres: Walstraat 5, 7411 GJ Deventer
Vestigingsadres: Walstraat 5, 7411 GJ Deventer
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08144742
Telefoon: 0641078188
E-mailadres: info@yoga-joy.nl